Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku


Aktualności

Pamiętniki bezrobotnych

Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga ...

Praca w Zarządzie Dróg Powiatowych

Praca w Zarządzie Dróg Powiatowych. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy-Robotnik

Nabór wniosków o organizację staży

Nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (III)" ...

Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy

W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku zamieszczono "Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy we wrześniu 2017 roku" ...

Brak środków na przyznawanie bonów na zasiedlenie

Ze względu na wyczerpanie limitu środków Funduszu Pracy na przyznawanie bonów na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia ...

Projekt "Przyszłość należy do Ciebie!"

Projekt realizowany przez Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. Z O.O. - kierowany do osób od 18 do 64 roku życia zamieszkałych między innymi na terenie powiatu giżyckiego ...

Posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków dot. organizacji stażu

Zamieszczamy protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków dot. organizacji stażu dla osób bezrobotnych ...

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku przyłączając się do ogólnopolskiej inicjatywy OTK ma zaszczyt zaprosić na specjalnie przygotowane wydarzenia ...

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu "Gwarancji dla młodzieży" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (III)" ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 34 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Statystyki i analizy

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko
woj. Warmińsko- Mazurskie

tel. 87- 4296440  fax. 87- 4296475

olgi@praca.gov.pl      www.gizycko.praca.gov.pl
REGON 510941860      NIP 845-17-11-664

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę