Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku


Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu potwierdzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywatelowi polskich i cudzoziemców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę