Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku


Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (RPO WiM 2014-2020)

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia...

Bezrobocie w kwietniu 2019

Według stanu na koniec kwietnia 2019 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1416 bezrobotnych ...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (RPO WiM 2014-2020)

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Praca w Służbie Więziennej

Nabór na stanowiska: strażnik działu ochrony

Nabór w 24WOG

Ogłoszenie naboru w 24WOG w Giżycku na stanowisko Technik Sekcji Zabezpieczenia Teleinformatycznego...

Praca w Straży Pożarnej w Giżycku

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku...

Pracuj w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pielęgniarka Epidemiologiczna...

Praca w Niemczech

Pracuj jako opiekun osób starszych w Niemczech...

Europejski Dzień Pracy pod nazwą "New destinations for French skills"

Pracodawco! Sieć EURES we Francji organizuje Europejski Dzień Pracy on-line pod nazwą "New destinations for French skills", który odbędzie się 24 kwietnia br. na platformie udostępnionej przez Komisję...

Nieobecność bezrobotnych na stażu spowodowana koniecznością opieki nad dzieckiem w związku ze strajkiem nauczycieli

Zamieszczamy wyjaśnienia Departamentu Rynku Pracy dot. usprawiedliwiania nieobecności bezrobotnych na stażu spowodowanej koniecznością opieki nad dzieckiem w związku ze strajkiem nauczycieli ...

Praca w 24 WOG w Giżycku

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy ...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zamieściliśmy protokół z posiedzenia Komisji w sprawie rozpatrywania wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zamieściliśmy protokół z posiedzenia Komisji w sprawie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ...

Manager własnej szkółki piłkarskiej

Chcesz zostać Managerem własnej szkółki piłkarskiej ?

Organizacja stażu

Zamieszczamy protokoły z posiedzenia Komisji w sprawie rozpatrywania wniosków dotyczących organizacji stażu ...

Wyświetlanie 1 - 15 z 78 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Statystyki i analizy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko
woj. Warmińsko- Mazurskie

tel. 87- 4296440  fax. 87- 4296475

olgi@praca.gov.pl      www.gizycko.praca.gov.pl
REGON 510941860      NIP 845-17-11-664

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę