Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku


Aktualności

Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy

W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku zamieszczono "Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w grudniu 2017 roku" ...

Plan szkoleń grupowych

Plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku ...

Pamiętniki bezrobotnych

Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga ...

Bezpłatny projekt unijny realizowany w Giżycku "Cel: Praca!"

Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, w szczególności dla kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50...

Praca wakacyjna w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że do dnia 19.01.2018r. do godz. 10.00 będzie przyjmował zapisy uczniów/studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w ...

Bezrobocie w grudniu 2017

Aktualne dane dotyczące lokalnego rynku pracy! Na koniec grudnia 2017 roku zarejestrowanych było 1849 osób bezrobotnych ...

Doradcy zawodowi

Doradcy zawodowi zapraszają osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy do wzięcia udziału w planowanych przez urząd pracy "informacjach grupowych" i "poradach grupowych" ...

Zatrudnianie cudzoziemców po 1 stycznia 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku informuje, że 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP ...

Grudniowe spotkania szkół z Urzędem Pracy

Uczniowie otrzymali informacje o zakresie działalności urzędu, zasadach jego funkcjonowania oraz przybliżono formy wsparcia jakie są dostępne dla każdej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP ...

Praca w PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A poszukują pracownika na stanowisko"nastawniczy"

Wyświetlanie 1 - 10 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Statystyki i analizy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko
woj. Warmińsko- Mazurskie

tel. 87- 4296440  fax. 87- 4296475

olgi@praca.gov.pl      www.gizycko.praca.gov.pl
REGON 510941860      NIP 845-17-11-664

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę