Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku


Aktualności

Posiedzenie PRRP z 19 grudnia 2017

Relacja z grudniowego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Giżycku ...

Posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków dot. dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Zamieszczamy protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków dot. dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej finansowanych ze środków Funduszu Pracy ...

Nabór do Policji

Dobór do służby w policji. Procedura rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji na terenie Województwa warmińsko-mazurskiego...

Projekt reintegracja-aktywizacja

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr zaprasza osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego do udziału w projekcie: „Reintegracja-aktywizacja!”

Posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków dot. dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Zamieszczamy protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków dot. dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej finansowanych ze środków Funduszu Pracy ...

Konferencja poświęcona zatrudnianiu cudzoziemców

Konferencja p.t.: "Zatrudnienie cudzoziemców w teorii i praktyce", była okazją do spotkania z lokalnymi pracodawcami, przedstawicielami NGO – sów i samorządowcami ...

Weź kurs na pracę!

Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku ...

Pomagamy zwalnianym- kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja

ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem z pracy oraz już zwolnionych do udziału w projekcie ...

Nowe kwalifikacje- rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych

ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku zaprasza osoby bezrobotne jak i pracujące do udziału w projekcie ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Statystyki i analizy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko
woj. Warmińsko- Mazurskie

tel. 87- 4296440  fax. 87- 4296475

olgi@praca.gov.pl      www.gizycko.praca.gov.pl
REGON 510941860      NIP 845-17-11-664

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę