Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku


Aktualności

Otwarty nabór wniosków o organizację staży ...

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza otwarty nabór wniosków o organizację staży dla osób z niepełnosprawnością ...

Projekt "Postaw na aktywność"

Firma T-Matic Grupa Computer Plus, realizator projektu „Postaw na aktywność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków Unii Europejskiej, poszukuje Firm...

Bezpłatny projekt unijny realizowany w Giżycku "Cel: Praca!"

Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, w szczególności dla kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50...

Relacja z II Targów Edukacyjnych Szkół Wyższych w Giżycku

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia II Targi Edukacyjne Szkół Wyższych w Giżycku.

Wykorzystaj 70 000 złotych

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą. Masz siedzibę, oddział na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego - skorzystaj ze Szkoleń i Doradztwa...

Praktyki absolwenckie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie poszukuje kandydatów do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz Urzędach Skarbowych województwa...

Praca w Niemczech

Carer Sp. z o.o. Sp. komandytowa działa jako firma usługowa w sektorze opiekuńczym, głównie na rynku niemieckim. Firma dysponuje nowymi miejscami zatrudnienia...

Zatrudnienie cudzoziemca

UWAGA ! PRACODAWCO planujący ubiegać się o zatrudnienie cudzoziemca, przed złożeniem odpowiedniego wniosku i uiszczeniem wymaganej opłaty zapoznaj się z informacją ...

Mikroprzedsiębiorco, od 1 lutego 2018 również Ty złożysz JPK_VAT za styczeń 2018 roku

Urząd Skarbowy w Giżycku przypomina mikroprzedsiębiorcom o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny ...

Plan szkoleń grupowych

Plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku ...

Doradca zawodowy

Doradcy zawodowi zapraszają osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy do wzięcia udziału w planowanych przez urząd pracy "informacjach grupowych" i "poradach grupowych" ...

Zatrudnianie cudzoziemców po 1 stycznia 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku informuje, że 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP ...

Grudniowe spotkania szkół z Urzędem Pracy

Uczniowie otrzymali informacje o zakresie działalności urzędu, zasadach jego funkcjonowania oraz przybliżono formy wsparcia jakie są dostępne dla każdej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP ...

Konferencja poświęcona zatrudnianiu cudzoziemców

Konferencja p.t.: "Zatrudnienie cudzoziemców w teorii i praktyce", była okazją do spotkania z lokalnymi pracodawcami, przedstawicielami NGO – sów i samorządowcami ...

Weź kurs na pracę!

Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku ...

Wyświetlanie 46 - 60 z 77 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Statystyki i analizy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko
woj. Warmińsko- Mazurskie

tel. 87- 4296440  fax. 87- 4296475

olgi@praca.gov.pl      www.gizycko.praca.gov.pl
REGON 510941860      NIP 845-17-11-664

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę